Toplotna črpalka za ogrevanje lahko uporablja različne vire

Toplotna črpalka za ogrevanje potrebuje manj časa in je bolj učinkovita od radiatorskega ogrevanja. S klasičnim radiatorskim ogrevanjem segrejemo zrak v prostoru, medtem ko s talnim ali s stenskim ogrevanjem enakomerno segrejemo celoten prostor.

Kronotermova tehnologija omogoča segrevanje učinkovito segrevanje vašega doma, pri tem pa boste tudi prihranili. Toplotna črpalka za ogrevanje izčrpava različne vire (zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda) občutek toplotnega udobja pa bo dosežen že pri temperaturi, ki je nižja za 2 °C.

Slika 1: Primerjava stroškov pri različnih ogrevalnih sistemih

 

Toplotna črpalka za ogrevanje in vrste?

Zrak/voda

Tudi hladen zrak je poln energije, ki ga lahko koristijo toplotne črpalke za ogrevanje. Zrak je neizčrpen vir energije in je povsod na voljo. Toplotna črpalka za ogrevanje zrak/voda je investicijsko najcenejša toplotna črpalka za ogrevanje, saj je enostavna, poceni pa sta tudi montaža in vzdrževanje. Ta vrsta je načrtovana za obratovanje pri zelo nizkih temperaturah in učinkovito deluje tudi pri -25 °C.

Slika 2: Toplotna črpalka za ogrevanje Adapt (zrak/voda)

 

Voda/voda

Toplotna črpalka za ogrevanje lahko vodo izkorišča kot izredno ugoden energijski vir. Prednost te toplotne črpalke je sorazmerno konstanten temperaturni nivo, ki je približno med +7 in +12 °C. Podtalnica je torej zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila.

Zemlja/voda

Toplotna črpalka za ogrevanje zemlja/voda izkorišča toplotno energijo, shranjeno v kameninah oz. v zemlji. Tam je uskladiščena velika količina sončne energije, ki jo lahko izkoristimo za ogrevanje hiše in/ali sanitarne vode. Količina energije, ki jo lahko toplotna črpalka za ogrevanje odvzame zemlji je odvisna od sestave tal, moči toplotne črpalke in načina izkoriščanja.